Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Ben Botterhuis Bouwkundig Adviesbureau . Zonder schriftelijke toestemming mag u geen van de auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie van de website openbaar maken of verveelvoudigen.

Ben Botterhuis Bouwkundig Adviesbureau besteedt constante zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Aanvullingen en wijzigingen op de website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Voor de aangebrachte wijzigingen kan Ben Botterhuis Bouwkundig Adviesbureau niet aansprakelijk worden gesteld.

Ben Botterhuis Bouwkundig Adviesbureau kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ben Botterhuis Bouwkundig Adviesbureau sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Ben Botterhuis Bouwkundig Adviesbureau.

 

Meer informatie?

Voor vragen en meer informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Neem contact op

Ben Botterhuis Bouwkundig Adviesbureau

Kloosterwiel 62
5301 WH Zaltbommel

Sportlaan 77
7691 BK Bergentheim

Mob. 06-23932359

Afspraak maken

 

 

KvK Oost Nederland 08223900

BTW nr. NL081569579B01

SNS Bank 98 05 95 843