Proces

1.            Advies, concept

-              Plan van aanpak

Wij denken in deze creatieve fase graag met u mee over alle mogelijkheden. Uw vraag is ons vertrekpunt. Eerst maken we gezamenlijk met u de vraagstelling zo helder mogelijk. Vervolgens stellen we een meetbare aanpak voor om uw doelstellingen te formuleren en te behalen. We beoordelen de omgeving, oriënteren ons op het terrein en de situatie. We bekijken welke vergunningen noodzakelijk zijn om de plannen te kunnen verwezenlijken. Aan de hand van deze eerste check op hoofdlijnen bespreken we wat u van ons bureau kunt en mag verwachten, zowel in tijd als in geld.

-              Inventarisatie

In het geval van verbouwingen zal een inventarisatie plaats vinden op basis van bijvoorbeeld bestaande tekeningen, foto's en mogelijk een opname ter plaatse. Bij het ontbreken van bestaande tekeningen zal er in overleg met u een “inmeting” uitgevoerd worden om de actuele bestaande situatie in kaart te brengen.

-              Bestemmingsplan
Aan de hand van de omvang van uw plannen wordt onderzocht  of deze plannen passen binnen het bestemmingsplan. Indien uw plannen niet passen binnen dit bestemmingsplan, kan Ben Botterhuis Bouwkundig Adviesbureau u helpen zoeken naar alternatieven.

 

2.            Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding staat voor

  • helder en duidelijk communiceren
  • Vakkennis
  • Begeleiding en advies op maat
  • Voorkomen van budgetoverschrijdingen bij uw bouw- of verbouwproject
  • Voorkomen van problemen tijdens de uitvoering

Dankzij jarenlange ervaring bij architectenbureaus en aannemers in de particuliere sector, weten wij als geen ander wat belangrijk voor u is. Wij verdienen onszelf terug en besparen u tijd, kosten en ergernis. Wij zorgen dat al uw wensen duidelijk omschreven en opgenomen worden in de offerte van de aannemer. Hierdoor wordt u tijdens de bouw niet met allerlei (onterecht) meerwerk geconfronteerd. Verder zoeken wij uit waar u kosten kunt besparen. Wij controleren of alles op de juiste wijze wordt uitgevoerd, want hoogwaardige uitvoering zorgt voor meerwaarde van uw woning. Wij regelen al die lastige zaken die bij het bouwen horen en leiden u probleemloos naar de oplevering. Dat alles tegen zo een laag mogelijke prijs en met een zo hoog mogelijke kwaliteit.

Bouwbegeleiding op maat

Afhankelijk van uw eigen kennis en ervaring kunt u kiezen voor de begeleiding die bij u past. U kunt kiezen voor begeleiding bij een bepaald onderdeel, een combinatie van onderdelen of voor complete bouwbegeleiding. Wij  werken op uurtarief. Wanneer u het prettiger vindt een vaste prijs af te spreken voor de werkzaamheden is dit uiteraard ook mogelijk. Van offertebeoordeling en -vergelijking tot complete bouwbegeleiding, van dakkapel tot luxe villa. Wij regelen het voor u.
Ontdek hoe ook u zorgeloos uw eigen huis kunt bouwen.

 

3.            Ontwerp fase

-              Schetsontwerp

We bespreken uw plannen en leggen dit vast in een programma van eisen (PVE). Ben Botterhuis Bouwkundig Adviesbureau zal vervolgens één of meer schetsontwerpen aan u voorleggen waaruit u kunt kiezen. Er zal in deze fase ook een financiële toets op haalbaarheid plaatsvinden. Indien door u het ontwerp akkoord bevonden is, wordt het vertaald in een ontwerp en/of bouwaanvraagtekening. Op deze tekening worden alle gevels, de plattegronden, de doorsneden, de situatie en de kleurstelling van het bouwwerk weergegeven om bij de gemeente in te dienen voor een eerste welstandoordeel.

-              Definitief ontwerp

Nadat de gemeente akkoord is, wordt het plan verder technisch uitgewerkt. Voor de meeste bouwplannen zijn omgevingsvergunningen nodig. De aanvraag moet ingediend worden volgens het geldende Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. Om de aanvraagprocedure efficiënt te laten verlopen, is het belangrijk dat alle gegevens in één keer goed worden ingediend. De omgevingsvergunning bestaat uit onder andere: bouw- en constructietekeningen en tekeningen en berekeningen van daglichttoetreding, ventilatie en energieprestatiecoëfficiënt.  Soms zijn er bouwfysische berekeningen nodig. Ben Botterhuis Bouwkundig Adviesbureau dient voor u de juiste aanvraag in, met de noodzakelijke tekeningen en berekeningen.

 

4.            Voorbereiding fase

-              Voorbereiding

Als de vergunning aangevraagd is kunnen we starten met de voorbereidende fase, waarin zaken zoals de aanbesteding, de prijsvormingen en de overeenkomst met de aannemer geregeld moeten worden. Dat kan op verschillende manieren en wij kunnen u daar in adviseren. Na de overeenkomst met de betreffende aannemer kan de opdracht verstrekt worden. Wij zorgen ervoor dat alle benodigde documenten in orde zijn en dat er met de uitvoering gestart kan worden.

 

5.            Uitvoering fase

-              Uitvoering

De bouwvoorbereiding wordt opgestart. Dit gebeurt op basis van goede (werk)tekeningen. Dat zijn tekeningen waarop de plaats en eventuele afmetingen van funderingen, vloeren, kozijnen, deuren, buiten- en binnenwand, alle leidingen, keuken, badkamer enz. duidelijk zijn aangegeven. Op deze gegevens kan de aannemer de bouw uitvoeren en tot een goed einde brengen. Als dan daadwerkelijk door u het sein  gegeven wordt voor de start van de bouw is het belangrijk dat er toezicht wordt gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer(s). Wij willen dit graag voor u doen. Verslaglegging, bijhouden van meer- en minderwerk, en sturen op de kwaliteit worden dan door ons uitgevoerd. Wij zijn dan voor u het aanspreekpunt tijdens de gehele bouwperiode.

 

6.            Oplevering en onderhoudstermijn

-              Oplevering

De oplevering is het moment waarop de aannemer die het werk heeft aangenomen, dit werk als klaar bestempelt. Daarna wordt het gebouw overgedragen aan u als opdrachtgever. Op dat moment maken we een zgn. opleverlijst waarop nog een paar zaken kunnen staan die nog niet geheel afgerond zijn. Ons streven is een lijst met maximaal 5 aandachtspunten. Ook moeten dan de financiële afspraken worden nagekomen.

-              Onderhoudstermijn

Het is gebruikelijk een onderhoudstermijn in acht te nemen. In deze periode is de aannemer verplicht mogelijke onvolkomenheden die tijdens het gebruik van de opgeleverde woning aan het licht komen (bij voorbeeld een slecht sluitende deur of raam, een lekkage, een radiator die niet voldoende warmte afgeeft,  enz.) te repareren of aan te passen.

Ben Botterhuis Bouwkundig Adviesbureau

Kloosterwiel 62
5301 WH Zaltbommel

Sportlaan 77
7691 BK Bergentheim

Mob. 06-23932359

Afspraak maken

 

 

KvK Oost Nederland 08223900

BTW nr. NL081569579B01

SNS Bank 98 05 95 843